fredag 21 oktober 2011

Död pga intresse

Skulle egentligen här i ord beskriva den fina fysiska-världen-salong jag hade äran att få besöka igår afton. Faktiskt blev det på en kväll tre salonger, det finns alltså stunder av salongsflyt, men mera om det vid ett senare tillfälle, är inte tillräknelig nog för beskriva sådana känsliga finaffärer just nu.

För skummade DN Kultur till makaronilådslunchen just, där ingick en recension av dame Kerstin Ekmans nya roman med den stronga titeln Grand final i skojarbranschen (årets bästa titel), jag läste den och drabbades av ett sådant akut intresse för boken i fråga att jag i mitt svaga tillstånd s.a.s. "smäller av".

Lista på orsaker till avsmällning (plock ur recensionerna i DN - som inte finns på www än - och SvD; redaktörens markeringar):

"Boken varvar [...] Babbas berättelse med Lillemors, och formas till en textuell kamp om makten över historien och den biografiska diskursen. Vems version är den riktiga? Vems röst räknas?"

"Baksidestexten talar om en uppsluppen lek och vass skildring av det litterära livet. Det ska erkännas att det ibland är svårt att se det uppsluppna för alla vassa taggar."

"det är ironiskt att en roman som rymmer så mycket avsky för samtiden tar sig an det litterära grepp som är mest i ropet. Giftigheterna haglar, här finns egentligen bara välvilja gentemot det som är gammalt. Gammal skog och gamla hundar. Varför?

"Men en idéroman är det [...] ändå Kerstin Ekman har skapat, en text om skrivandets schizofreni - som dessutom flätas samman med något så ovanligt som en diskussion om litterär estetik."

"Litteraturen legitimerar inte förakt."

"Inför vems blick lever människan? Har hon överhuvudtaget en aning om hur stor makt den har som hon skriver sig inför? Jag blir lättad, glad, för att Ekman ställer frågorna med hjälp av sina romangestalter istället för att som de litterära bekännarna tvinga mig förtära deras barn."

"Berättelsen är ett maktspråk."

"Vad innebär det att verkligen kunna skriva anonymt, som Babba? Vad gör det med skrivandet?"

"Den svenska parnassens grand old lady har skrivit höstens häftigaste bok."

På allvar, det här är nästan för mycket -
Återkommer.

2 kommentarer: