måndag 23 juni 2014

Skirt, djupt etc

Det är inte min stil att ha särskilda åsikter om vädret, men okej: det är ganska kallt, just nu 14,9 grader. Och som en följd av det har jag tydligen förkylt mig eller drabbats av någon bakterie/ något virus/ immunologisk nedstämdhet. 

Författarskap som just nu är mest aktiva i det medvetande som befinner sig inuti höljet: Josefine Klougart, Hanne Örstavik (hur skriver man norskt ö utan att använda infoga-funktionen?), Peter Sandström och Matilda Södergran. Just nu i denna stund är det ganska klart hur dessa fyra författarskap förhåller sig till varandra. Känner mig själv som förslag till syntes.

Lägg därtill de ständigt fuktiga ögon en sommarförkylning innebär, de försiktigt värkande musklerna.

Det är läget. Lite dragspelsmusik nu, tack. Skir sommar.

fredag 6 juni 2014

Får jag fresta med lite ångest i junigrönskan?

Juni månad tar tag om hjärtat och kramar. Min text Gosskören omvandlad till radioessä av Charlotte Sundström och mig ligger kvar på Arenan i 4 dagar till. Lyssna gärna.

Jag har fått många kommentarer på radioessän som har gjort mig innerligt glad. Bara det att jag faktiskt inte är ensam om mina tankar och reaktioner är i sig en tröst och en kraftkälla. 

Vidare härifrån, vidare.