tisdag 2 november 2010

Vad gör detta med min hjärna?

Ulrika Nielsen tipsade i sin Facebookstatus om en recension av en bok som handlar om vad internet gör med vår hjärna. Bokens perspektiv är neurobiologiskt, men författaren Nicholas Carr drar också slutsatser som på ett alarmerande sätt tangerar läsandet som demokratiskt verktyg. Han talar om koncentrerat läsande ("deep reading") å ena sidan och nätläsande å andra sidan. Citerar här recensionen som refererar boken:

Djupläsandet håller på att gå förlorat, och därmed det tänkande som utvecklats tack vare det, menar Carr. Han stöder sin tes med studie efter studie [...] Nätläsning stressar medvetandet, kräver ständigt en mängd små skräpbeslut av oss. Internet har gjort läsandet till något det inte har varit sedan medeltiden, skriver Carr: en mentalt ansträngande process.

Skribenten bakom den intressanta recensionen heter förresten Håkan Lindgren och har den läsvärda bloggen The Loser.

Allt detta intressanta inhämtar man ju på internet, så nej, det är ingen respondent här som tycker att internet per definition är av djävuln. Men nog har det väl slagit er andra också att det liksom verkar hända något skumt och främmande i hjärnan när man rör sig på sitt rastlösa vis på internet?

Det är det Carr studerar. Och därför ska han få sitt porträtt uppängt på finsalongens vägg.

6 kommentarer:

 1. Jag har skrivit lite om samma bok i min blogg (jag är också smått kritisk mot hans vad jag tycker enkelspårighet ...) Min tanke är stt webben gör de smarta smartare och de dumma dummare. ;)

  http://essetter.blogspot.com/2010/07/forflackad-forstaelse.html

  SvaraRadera
 2. Fredrik Hertzberg3 november 2010 13:58

  Närbesläktad oro uttrycktes redan c:a 370 f Kr om uppfinningen av skrivkonsten i Platon (via Sokrates, som återger vad egyptiern Tamus sade till Teut, som uppfunnit skriften): "Ty denna din uppfinning skall skapa glömska i lärjungars själar, enär de ej skola komma att odla sitt minne; ty i förtröstan på skriften skola de hämta minne utifrån, från de främmande tecknen och ej från sitt eget inre. Din uppfinning hjälper dem ej att få ett gott minne, utan ersätter deras eget dåliga minne. Du skaffar ej dina lärjungar sanningen utan blott ett sken av sanning. De skola få höra mycket men ingenting lära; de skola inbilla sig veta mycket och dock i allmänhet vara okunniga; de skola bliva odrägliga att umgås med, sedan de blivit självkloka i stället för kloka."

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Fredrik: Ja, folk har tydligen alltid kunnat oroa sig på det här osmootha viset (som Carr och jag och Tamus ovan) ... Fast det stämmer ju, såna där blev vi sen! Hör mycket men lär inget, vet mycket men är okunniga, och odrägliga att umgås med! Annat var föres skrivkonstens tid. Kanske man borde bli skriftvägrare. "Nej, tyvärr, jag läser inte." Kanske skulle det vara en lisa? Skriftfasta? Inte läsa ett ord på en vecka?

  Jessica: Måste nog bekanta mig närmare med Carrs tankar innan jag hänger upp det där porträttet. Smarta smartare och dumma dummare, hm. Det finns ju så många olika sorters smarthet och dumhet, själv tror jag att jag blir både smartare och dummare av internet. Mer rastlös blir jag garanterat.

  SvaraRadera
 5. Jo, han har nog tänkvärda pointer också. Men nog är han tendentiös. Jag tycker t ex inte att han alls ser det som en positiv sak att det visat sig att folk väldigt snabbt lär sig att fungera i webbvärlden, och att det på nåt sätt automatiskt skulle göra att man glömmer bort hur man tänker "djupt" är att göra det lite väl enkelt tycker jag.

  Det där med smarta och dumma var ju medvetet provokativt. Men faktum är att det blir allt lättare att upprätthålla väldigt onyanserade uppfattningar också i det enorma informationsflödet vi har, paradoxalt nog.

  SvaraRadera
 6. Jo, visst är det mystiskt att det onyanserade och verkligt tillyxade frodas i ett så myllrande medium. Men det där med att folk lär sig snabbt, absolut, tycker själv jag direkt och helt ovetenskapligt kan peka på en rad justeringar i nätbeteendet bara under det närmaste året.

  Borde nog läsa själva Carr också. Hänger inte upp honom på väggen än!

  SvaraRadera